Urvalsfärdigheter för linjär vibrerande skärm

timg

1. enligt platsval

Platsens längd och bredd bör beaktas för linjär vibrationskontrolltyp; ibland är bredden på utloppet på den linjära vibrerande skärmen begränsad och höjden på platsen är också begränsad. Vid denna tidpunkt kan två vibrerande motorer placeras på den övre eller båda sidorna av den linjära vibrationsskärmen enligt platsförhållandena.

 

2. Screeningsnoggrannheten och screeningutbytet för material bör övervägas

1) Ju större skärmytans längd är på linjär vibrerande skärm, desto högre skärmnoggrannhet, desto större bredd, desto högre skärmavkastning. Därför bör lämplig bredd och längd väljas enligt den specifika situationen.

2) När produktionskapaciteten är låg kan vi välja den mindre typen av vibrerande skärm, och när produktionskapaciteten är hög bör vi välja den storskaliga linjära vibrerande skärmen.

 

3. Lutningsvinkel på skärmytan på linjär vibrerande skärm,

Om skärmytans lutningsvinkel är för liten blockeras materialet. Om lutningsvinkeln är för stor minskas skärmens noggrannhet. Därför bör lutningsvinkeln på skärmytan vara måttlig.

 

4. materialets karaktär

1) När vi väljer vibrerande skärm bör vi välja olika material enligt olika materialegenskaper. Till exempel frätande att välja rostfritt stål vibrerande skärm.

2) Maskstorleken väljs utifrån storleken på materialpartiklar.


Inläggstid: Aug-31-2020